Project innovatie

Constantia et labore magnus

Meus Par

Door volharding en inspanning groeien

De mens weer centraal en inzicht verschaffen in eigen talent en eigen waarden en helpen de juiste ambities te ontwikkelen en uit te voeren.

De bedrijven in de nieuwe economie helpen de juiste economische en sociaal maatschappelijke keuzes te maken om de ambities waar te kunnen maken.

Project innovatie.....

Aan de vooravond van de zogenoemde Nieuwe Economie zullen creativiteit en zelf-bewustwording één van de nieuwe waarde generatoren worden.

Deze maatschappelijk factoren duiden erop dat het nu de tijd is om de vraag en aanbod in de arbeidsmarkt te veranderen met als gevolg dat de ambities en talenten van mensen overeenstemmen met de ambities en doelstelling van bedrijven en vice versa.

Met als gevolg dat de medewerkers tevredenheid stijgt. Met als effect een hogere productiviteit, een lager ziekteverzuim, een beter bedrijfsresultaat en minder kapitaalsvernietiging door meteen de juiste medewerker aan te nemen.

Een andere activiteit van Meus Par is Scholeninalmere en CrackMyEgg.

 

Scholeninalmere, de website voor scholen in Almere voor ouders, leerlingen en studentenom om alle scholen eenvoudig te kunnen vinden, te vergelijken en te

beoordelen.

 

CrackMyEgg houdt zich bezig met een sociaal- en technische innovatie op het gebied van vraag en aanbod in de gehele arbeidsmarkt, competenties en onderwijs.

Kortom, een beter economisch resultaat te bewerkstelligen zodat we straks met minder mensen meer werk kunnen gaan verzetten door de toename van de arbeidsethiek en arbeidsvreugde en onze bijdrage kunnen leveren aan het versnellen van de kenniseconomie en kennisvraagstukken en komen tot echte duurzame arbeidsrelaties.

CrackMyEgg is eind 2010 opgericht door vijf ondernemers, met een ieder ruim 30 jaar ervaring op het gebied van arbeidsbemiddeling, -ontwikkeling, competentie management en (zelf-) assessments.

Samen hebben de oprichters een systeem ontwikkeld dat verder gaat dan het huidige aanbod van vacature sites. CrackMyEgg gebruikt hiervoor Europees erkende methodieken, zoals onder meer het Europese Universal Competence Framework.

CrackMyEgg is voor een ieder die arbeid zoekt of arbeid aanbiedt en zowel voor personen als voor bedrijven om zich zelf verder te ontwikkelen en de ambities waar te kunnen maken. CrackMyEgg verbindt personen en bedrijven op een natuurlijke manier om te komen tot duurzame arbeidsrelaties en het potentieel en de kern kwaliteiten van personen en bedrijven volledig te benutten.

CrackMyEgg is ook voor een ieder die de stap wil zetten naar zelfstandig ondernemerschap. Het is een ontwikkelings- en opleidings-programma in samenwerking met andere aspirant ondernemers met dezelfde ambitie. Binnen het programma worden zij begeleid, gecoached en opgeleid naar “Ondernemen, is dat ook wat voor mij”.

Copyright  © 2009 Meus Talentum